<
gallery/logo3

condicions de venda i enviament
 
 
Tots els preus són amb iva inclòs.

Enviaments

Només venem els productes dins l'àrea del servei técnic.Les imatges poden no correspondre amb l'article anunciat. Encara posem el màxim esforç en que siguin el més exactes possibles, la imatge quedarà supeditada a disponibilitat del fabricant i en cap cas tindrà aplicació en el contracte de compra-venda.


Llevat que l'estoc aquest esgotat el temps d'enviament no sobrepassa els set dies hàbils, encara que sempre procurem que el temps sigui menorCondicions de compra

Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. Tanmateix, la realització de la comanda implica la conformitat amb el preu ofertat i amb les condicions generals de venda vigents en aquest concret moment. Un cop formalitzat la comanda s'entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen el consumidor adquirent, i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, i no es poden modificar sense l'exprés acord de tots dos contractants.


Devolucions

Virtual-g.es ofereix la possibilitat de tornar productes dins dels primers 14 dies, pel motiu que sigui, a comptar de la data de recepció de la mercaderia pel client, i sempre que es compleixin les condicions exposades en aquesta pàgina.

Condicions de devolucions per a clients particulars

No s'acceptaran devolucions dels següents productes, tal com estableix la Llei 47/2002, de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distància, i per al'adaptació de la Llei a diverses Directives comunitàries.

Productes subjectes a fluctuacions de coeficients del mercat financer que el venedor no pugui controlar.
Productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, muntats específicament segons disseny especificat en una configuració, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Article 45. Excepcions al dret de desistiment.
Llevat de pacte en contra, el que disposa l'article anterior no és aplicable als següents contractes:
a) Contractes de subministrament de béns el preu estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que el venedor no pugui controlar.

b) Contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

c) Contractes de subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent .

d) Contractes de subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques i revistes
Per realitzar una devolució ha contactar per omplir la petició de devolució. Un cop emplenada aquesta petició, se li assignarà un número de devolució i se li indicaran les dades per a l'enviament.
Tota mercaderia ha de ser retornat en l'embalatge original, en perfecte estat i protegit de manera que no es rebi amb precintes o cintes adhesives de transport. En cas contrari Virtual-g.com es reserva el dret de rebutjar la devolució.
Les devolucions han de ser lliurades en destinació dins dels 7 dies posteriors a la data d'acceptació de la devolució. En cas contrari serà rebutjada i retornada.
Un cop rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import si així és indicat.
Les despeses de transport originades per la devolució seran a càrrec del client.
Els abonaments via transferència bancària per devolucions tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, encara que intentem que no es demorin més de 7 dies.
Condicions de devolucions per empreses

Únicament s'acceptaran devolucions de material sense desprecintar i en perfecte estat, durant els 14 
dies posteriors a la seva recepció.

Aquestes devolucions seran tramitades com devolució comercial, ja que no hi ha cap llei que reguli els drets de devolució entre empreses i les tramitacions estan regulades segons les condicions de virtual-g.es
Productes en blíster o termo segellat, i resta de productes que presentin un precinte de fàbrica de seguretat trencat, no serà possible tornar, com per exemple, plaques base amb cables desprecintats, monitors, impressores, targetes de memòria, etc.

Aquestes condicions no anul · len el dret de garantia o canvi de productes defectuosos segons estipula la garantia segons fabricant. Virtula-g es reserva el dret de denegar la devolució en cas de detectar qualsevol anomalia en el producte retornat.