<
gallery/logo3
DADES IDENTIFICATIVES

1.En compliment amb l'haver d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:


l'empresa titular de el domini web Virtual-g.cat  és Jose Grabalosa Villayandre (d'ara endavant virtual-g), amb domicili en Passatge Blada núm.13, 17800 Olot, Girona número de N.I.F.: 46672290T Correu electrònic de contacte info@virtual-g.cat del lloc web.
 

2. USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal de virtual-g atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.3. ÚS DEL PORTAL

Virtual-g proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a. Virtual-g. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l'empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii)difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l'empresa creadora del lloc web , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificaromanipular els seus missatges. Nom de l'empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, virtual-g no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


4. PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta  web no recull ningun tipus de dada personal per ningun mitjà.


5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Virtual-g per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de virtual-g o bé dels seus llicenciadors.Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de virtual-g. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de virtual-g. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de virtual-g6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

virtual-g no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.


7. MODIFICACIONS

virtual-g es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, pudiendocambiar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.


8. ENLLAÇOS

En el cas que en virtual-g es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d'Internet virtual-g no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas
virtual-g  assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i
constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervínculos o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


9. DRET D'EXCLUSIÓ

virtual-g es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.


10.GENERALITATS

virtual-g perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 
11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

virtual-g podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.


12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre virtual-g i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d'Olot